top of page
  • Writer's picture...

Avarnit - LyricsSong: Avarnit

Sung by: Mark Tribhuvan and Kadosh Worshipers Lyrics: Rebekah Tribhuvan and Mark Tribhuvan

Composed by: Mark Tribhuvan.
Avarnit - Lyrics

[Post-Chorus]

Teri stuti prashansa ho Teri har pal mahima ho Teri stuti prashansa ho Teri har pal mahima ho [Chorus] Tu avarnit hai, Tu sundar hai Mera pahala pahala pyar Tu avarnit hai, Tu sundar hai Mera pahala pahala pyar hai [Post-Chorus] Teri stuti prashansa ho

Teri har pal mahima ho

Teri stuti prashansa ho

Teri har pal mahima ho [Interlude] [Verse 2] Meri nirashaon me Meri aasha bana tu Meri khamoshiyon ko Samza tune prabhu [Interlude]

[Verse 2] Meri nirashaon me

Meri aasha bana tu

Meri khamoshiyon ko

Samza tune prabhu [Chorus] Tu avarnit hai,

Tu sundar hai

Mera pahala pahala pyar

Tu avarnit hai,

Tu sundar hai

Mera pahala pahala pyar hai [Post-Chorus] Teri stuti prashansa ho

Teri har pal mahima ho

Teri stuti prashansa ho

Teri har pal mahima ho [Interlude] [Verse 3] Dil ki gaharaiyon me Basata tu hi prabhu Teri ichhaon ko mai Pura karta chalu [Interlude] [Verse 3] Dil ki gaharaiyon me Basata tu hi prabhu Teri ichhaon ko mai Pura karta chalu [Chorus] Tu avarnit hai,

Tu sundar hai

Mera pahala pahala pyar

Tu avarnit hai,

Tu sundar hai

Mera pahala pahala pyar hai [Post-Chorus] Teri stuti prashansa ho

Teri har pal mahima ho

Teri stuti prashansa ho

Teri har pal mahima ho [Chorus] Tu avarnit hai,

Tu sundar hai

Mera pahala pahala pyar

Tu avarnit hai,

Tu sundar hai

=Mera pahala pahala pyar hai [Post-Chorus] Teri stuti prashansa ho

Teri har pal mahima ho

Teri stuti prashansa ho

Teri har pal mahima ho

7,791 views0 comments

Comments


bottom of page